Pereõde

Pereõde

Ainus erialaväljaanne pereõdedele, kelle roll patsiendi nõustamises muutub üha olulisemaks. Koostöös Eesti Pereõdede Seltsinguga ilmuv Pereõde on loetuim pereõdede erialaväljaanne, mida loeb pidevalt 94% sihtrühmast.OÜ Celsius Healthcare on saanud toetuse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest arenguplaani projektiks „Ravimite kliiniliste otsuste tugisüsteemi väljatöötamine“, mille tulemusena valmib eksportturgudele suunatud ravimitega seotud kliiniliste otsuste tugisüsteem. Projekt kestab 1.09.2017-28.02.2019. EAS toetuse summa 149 616 eurot.