Apteeker

Apteeker

2002. aastal asutatud erialaväljaanne apteekritele, kelle roll patsiendi nõustamises on muutunud üha olulisemaks. Apteeker on loetuim apteekrite sihtrühma erialaväljaanne, mida loeb pidevalt 82% apteekritest.OÜ Celsius Healthcare on saanud toetuse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest arenguplaani projektiks „Ravimite kliiniliste otsuste tugisüsteemi väljatöötamine“, mille tulemusena valmib eksportturgudele suunatud ravimitega seotud kliiniliste otsuste tugisüsteem. Projekt kestab 1.09.2017-28.02.2019. EAS toetuse summa 149 616 eurot.