Renbase

Renbase

Ravimite annustamise e-teenus viib algupäraste algoritmide vahendusel kokku haigla infosüsteemis oleva patsiendi glomerulaarfiltratsiooni kiiruse näidu ja ravimi annuse soovituse. E-teenus tuleb välja 2017. aasta jooksul. Rakendusuuringu "Ravimite doseerimise e-teenuse prototüübi väljatöötamine ja algoritmide arendus" jaoks on Celsius Healthcare OÜ saanud summas 42 350 eurot toetust Archimedese Nutika spetsialiseerumise meetmest.