Renbase

Renbase

Ravimite annustamise e-teenus viib algupäraste algoritmide vahendusel kokku haigla infosüsteemis oleva patsiendi glomerulaarfiltratsiooni kiiruse näidu ja ravimi annuse soovituse. E-teenus tuleb välja 2017. aasta jooksul. Rakendusuuringu "Ravimite doseerimise e-teenuse prototüübi väljatöötamine ja algoritmide arendus" jaoks on Celsius Healthcare OÜ saanud summas 42 350 eurot toetust Archimedese Nutika spetsialiseerumise meetmest.


 


OÜ Celsius Healthcare on saanud toetuse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest arenguplaani projektiks „Ravimite kliiniliste otsuste tugisüsteemi väljatöötamine“, mille tulemusena valmib eksportturgudele suunatud ravimitega seotud kliiniliste otsuste tugisüsteem. Projekt kestab 1.09.2017-28.02.2019. EAS toetuse summa 149 616 eurot.