Med24

Med24

Meedikutele suunatud terviklik veebiplatvorm, mille sisuks on uudised, Eesti meditsiiniajakirjade eeltrükid, e-koolitused, arstide kliiniliseks tööks vajaminevad andmebaasid. Med24 on suurima külastajate arvuga arstidele-apteekritele suunatud veebiväljaanne.OÜ Celsius Healthcare on saanud toetuse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest arenguplaani projektiks „Ravimite kliiniliste otsuste tugisüsteemi väljatöötamine“, mille tulemusena valmib eksportturgudele suunatud ravimitega seotud kliiniliste otsuste tugisüsteem. Projekt kestab 1.09.2017-28.02.2019. EAS toetuse summa 149 616 eurot.